Prisma Västra Götaland

Trollhättan

TB-013-001.jpg

Ta i trä!
Trollhättans utveckling från liten sågverksamhälle till industristad. Denna berättelse bygger på boken Vid fallen. Om Trollättebygdens historia av Daniel Larsson.