Rallarinvasionen till Trollhättan

Vattenrallare

Rallarinvasionen till Trollhättan tog sin början 1906. Industrin hade utvecklats med stormsteg. Nu skulle kommunen göra livet bekvämare för invånarna genom att ordna vatten och avlopp. Staten hade samtidigt insett möjligheterna med vattenfallen och beslutat att anlägga ett vattenkraftverk i Trollhättan. Rallarna såg möjligheterna att få arbete och kom från landets alla hörn. Främlingarna kom att bilda en särskild grupp i samhället och de flesta kunde urskilja vem som var Trollhättebo och vem som var rallare. Bland annat hade nykomlingarna en särskild klädstil med storväst, bredbrättad hatt och vida manchesterbyxor. Levnadssättet gjorde också att man på attityd och personlighet kunde särskilja rallarna från stadens ungdomar, och inte sällan hamnade dessa i slagsmål.

När de stora anläggningsarbetena var klara drog många vattenrallare vidare till nya platser och nya arbeten. Idag, när vi inte längre bygger några nya stora vattenkraftverk, finns det nog ingen som längre kallar sig vattenrallare. Deras bidrag till vår elförsörjning i Sverige har varit avgörande och det kan vara värt att minnas dem som en viktig yrkesgrupp.