En Vattenrallares yrkesroll

Vattenrallare

När vi i Sverige under 1900-talet började bygga vattenskaftstationer för elproduktion uppkom en ny yrkesgrupp, vattenrallare. De som kallades rallare är huvudsakligen förknippade med utbyggnaden av järnvägen, då dessa arbetare flyttade från plats till plats där det byggdes järnväg och fanns arbete.

I slutet av 1890-talet och början av 1900-talet var det många järnvägsbyggen igång i landet och det fanns gott om arbete. Hur pass många som var anställda saknas verklig uppgift om, men siffran borde överskrida 10 000 rätt väsentligt.

Vattenrallare specialiserade sig på arbeten med vatten, huvudsakligen vattenkraftverk och blev med tiden en specialiserade grupp med speciella kompetenser. Det var ett tungt och ibland farligt arbete att gräva, spränga och anlägga alltifrån avloppssystem till kanaler och då främst vattenkraftverk. Speciellt var yrkesgruppen stark i mitten av 1900-talet då den stora utbyggnaden av svensk vattenkraft genomfördes, huvudsakligen då i de stora älvarna i Norrland.