Berättelser (1 st)

Sortering
TB-237-046.jpg

Segling på Trollhättans kanal 1913

En seglats på Trollhättans kanal på 1910-talet.