Berättelser från SAAB: Pia började i produktionen på SAAB som 16-åring år 1988
unodahl.jpgIMG_5146.JPGBerättelser från SAAB - Nisse Gustafsson.jpgIMG_0906.JPGpia-prisma.jpgtorbjorn.jpgvinterprov.jpg

Ett tänkt korttidsarbete som blev långvarigt

Ett tänkt extrajobb som blev långvarigt

Som Trollhättebo planerade Pia Åkesson år 1988 som 16-åring att arbeta några månader på SAAB, för att sedan påbörja sina gymnasiestudier på den därpå följande vårterminen. Hon gav sig därför iväg upp till Stallbacka industriområde och till SAAB, och blev erbjuden anställning. Några gymnasiestudier i slutet av 1980-talet blev det dock aldrig, då hon istället valde att arbeta kvar på SAAB i tio år.

I detta utdrag ur den inspelade intervju med Pia, får du ta del av bland annat minnen från anställningsförfarandet och introduktionsveckan för anställda och en inblick i en vanlig dag på "linan".

Minnen från linan och kring internationella färgpreferenser på 1980-talet

Vad innebar det att "jobba upp sig" i tid? Pia bjuder också i detta utdrag ur intervjun på en anekdot från det vardagliga arbetet på SAAB tillsammans med kollegorna på linan. Häri ges en inblick i hur hennes goda syn och hennes etablerade kunskap kring vissa brittiska, svenska och amerikanska bilkunders färgpreferenser vid denna tid kunde innebära framgångar i vadslagning bland kollegorna som arbetade intill på linan......

Hör Pia Åkesson berätta hur hon kom att söka arbete på SAAB i Trollhättan år 1988, hur ansökningsförfarandet gick till och var hennes arbete började.

Pia berättar om introduktionsveckan som nyanställd, mer om hur placeringsfrågan behandlades vid denna tid som nyanställd på SAAB i produktionen, och mer i detalj om starten på "A-linan" och de praktiska arbetsuppgifterna.

Pia berättar om bygget av SAAB 9000 vid "linan" på SAAB i Trollhättan. Därtill lite om hur en vanlig arbetsdag kunde se ut, och hur det gick till att "jobba upp sig". Därtill ges en intressant inblick i vanliga färgval vid denna tid då det gällde bilar som köptes av svenska bilköpare.

Hör Pia berätta mer om vad de engelska respektive de amerikanska köparna valde för färg, och lite kring Pias utvecklade förmåga att förespå vilket land den nästa byggda bilen skulle exporteras till....

Intervjuernas form

Efter gjord intervju har den intervjuade själv fått lyssna igenom den sammanställda intervjun i sin helhet. Den färdiga intervjun är därför genomlyssnad av den som blivit intervjuad och också i vissa fall ändrad i form av tillägg från kompletterande intervju med förtydliganden utifrån den intervjuades önskemål.

Den intervjuade har också haft möjligheten att få eventuella önskade delar borttagna. Den färdiga intervjun är därför en version som den intervjuade givit sitt uttryckliga godkännande för att bevara och tillgänglighetsgöra i projektet för framtiden.

Läs mer om Innovatums dokumentationsprojekt kring SAAB här.