Övre slussområdet

Fall- och slussområdet utställningsbilder

Slussvakterna

Det var kontinuerligt ett stort antal fartyg som passerade kanalen. För att detta skulle fungera behövdes de anställda slussvakterna som hade ansvar för slussningen. Dessa slussvakter kändes igen med deras mörkblå kavajer och speciella mössor med slussvaktarnummer på. Förenklat innebar deras yrkesutövning i mycket att allt skedde i korrekt ordning. Bland annat att ha koll på att luckor öppnades i rätt ordning för att undvika förädiska strömningar i vattnet och på så sätt tillse att hålla båten som skulle slussas stabil.

Slussvaktarsysslan var helt och hållet ett praktiskt utomhusarbete. Det innebar långa arbetsdagar och inga fridagar förren 1900-talet då staten kom att ta över driften av slussarna. Lönen var dock ganska hög, jämförelsemässigt för tidens arbetare, och det fanns vissa förmåner. Ofta hade man tjänstebostad med bland annat tillgång till ved, fri läkarvård och kläder.

Många slussvakter såg det också som en fördel att få vara utomhus under arbetet och att få möta människor från olika delar av världen.

Lyssna på en berättelse om slussvakterna som arbetade med slussning.

 

 

 

 

Fall- och slussområdet utställningsbilder

Slusspojkarna

Vid slussarna arbetade många unga pojkar i 11-14 års-åldern som slussbiträden eller "slusspojkar". Deras uppdrag var att hjälpa till genom att med rep dra fartyg från en sluss till en annan.

Detta var ofta ett hårt arbete. Något som en av slusspojkarnas, Karl Henrikssons (Kalle Knagg), berättelse förtäljer i nedanstående ljudberättelse.

 

Lyssna på en berättelse om slusspojkarna.

 

 

 

Fall- och slussområdet utställningsbilder

Kunglig lots på s/s Rhea vid invigningen 1916

Hjalmar Hallberg var en ung bogserbåtsbefälhavare, men ändå med gedigen erfarenhet av bogsering av seglare på älven. Han befann sig 1916 på den drygt 50 meter långa s/s Rhea där kung Gustav V snart skulle befinna sig för att färdas genom kanalen och genom sex stycken slussar på sin väg till den officiella invigningen av slussarna.

Hallberg hade ett bra samarbete med kaptenen ombord hela resan upp i från Göteborg, och vid Ströms sluss steg så kung Gustav V ombord och hälsade med "Goddag lotsen!".

Vid översta slussen klev kungen i land, och invigde senare officiellt med "Med glädje verkställer jag nu invigningen av denna nya trafikled mellan västerhavet och vårt lands största insjö. Betydelsen för ett lands industri och ekonomiska utveckling att äga goda tidsenliga kommunikationer kan icke nog högt skattas".

s/s Rhea fortsatte sedan till Trollhättans kaj, där kungen hälsade på stadens företrädare. Resan gick sedan vidare till Vänersborg där kungen steg av.

Lyssna på berättelsen om Hjalmar dag som kunglig lots ombord på s/s Rhea 1916.