Fall- och slussområdet

Introduktion

Älvens fall och strömmar har varit fundamental för Trollhättans utveckling. Tidigt användes vattnets kraft för kvarnar. Dessa kvarnar kom att bli grunden för industrier och innovationer som präglat och präglar Trollhättan.

Man hade redan under 1500-talet planer för en kanalled förbi fallen. 1800-talets första slussled blev en succé med både ökad handel och turism.

I denna utställning om fall- och slussområdet i Trollhättan kan du ta del av intressant historia och berättelser om detta område genom text, bild men också främst genom inspelade berättelser. Dessa ljudberättelserna finns också tillgängliga på plats i mobilen för besökare till slussområdet. Mer information om detta finns i högerspalten här i utställningen.

Lyssna på en introduktion till fall- och slussområdet i Trollhättan.