Oscarsbron

Fall- och slussområdet utställningsbilder

Oscarsbron (Kung Oscars bro)

Det skrevs svensk kommunikationshistoria när Oscarsbron (Kung Oscars bro) invigdes år 1889. Byggnationen tog två år, men försegicks också av 13 års planerade. Detta på grund av problematiken med Trollhättefallens vattenvirvlar.

Bron fick en intressant historia. Man trodde efter byggnationen att bron var byggd för lång. Därför kapades den för att säkra hållfastigheten. Detta sågs dock med tiden som ett misstag då man trodde att den skulle kunna ge sig vika. Man beslöt därför redan på 1960-talet att den skulle rivas.

Trollhättebaserade NOHAB hade byggt bron, och bron visade sig dock vid rivningsarbete vara så stark och välbyggd att den var svår att riva. 1969 stod dagens bro färdig, ett år efter rivning av den gamla.

Lyssna på en ljudberättelse om Oscarsbron.

 

 

 

Fall- och slussområdet utställningsbilder

Kvarnar

Från Oscarsbron kan man se ruiner från Trollhättans tidigare industrier. Från 1600-talet använde man strömmarna i vattenhjulsdrivna sågar och kvarnar. Under 1700-talet fanns upp till 30 kvarnar i området. Varje område hade sin kvarn. "Anders Butters mjölkvarn", "Stavereds mjölkvarn" och "Malöga sågkvarn" är tre exempel.

Platsen innebar ett riskfyllt arbete för dem som arbetade på kvarnarna, något som nedanstående ljudberättelse bland annat berör.

Lyssna på en ljudberättelse om kvarnarna i fallområdet.

 

 

 

Fall- och slussområdet utställningsbilder

Önanupproret

Området har varit platsen där en av de första arbetaroroligheterna inom Sverige inträffade år 1868. Det så kallade "Önanupproret". Anställda vid Önans pappersmassefabrik hade fått sina löner sänkta från 2 riksdaler till 1.5 riksdal per dag, och sedan en ytterligare sänkning till 1.10 riksdaler per dag. Detta ledde till att arbetarna rasade, lämnade fabriken med maskinerna igång, och sammandrabbade med soldater utkallade för att ta kontroll över situationen.

Oroligheterna slutade i skador, böter och straff - och ytterligare sänkta löner.

Lyssna på en ljudberättelse om Önanupproret 1868.