Olidan

Fall- och slussområdet utställningsbilder

Olidan

Sveriges första vattenkraftprojekt var Olidans kraftstation, som idag är kulturminnesmärkt. Olidan togs i drift i början av 1900-talet. Arkitekt till bygget var Erik Josefsson, som också ritat bland annat Strömkarlsbron och Trollhättans gamla vattentorn. Intill Olidans kraftstation ligger Kopparklinten, med fantastisk utsikt över hela Trollhättan som uppkom då man sprängde bort Helvetesfallen 1941.

Kopparklinten användes under andra världskriget som ett fäste för luftvärnskanoner avsedda att skydda Olidans kraftstation (som också kamouflerades) om det skulle bli ett angrepp.

Lyssna på en ljudberättelse om Olidans kraftstations historia.

 

 

 

Fall- och slussområdet utställningsbilder

Utsikten

Utsikten var namnet på hotellet som låg ovanför Olidens kraftstation. Det revs i samband med att stationen byggdes. Det var under sin tid ett välbesökt turisthotell med vacker utsikt, och hade ett upplägg som kan liknas vid dagens spa:n.

Lyssna på en berättelse om hotell Utsikten.

Fall- och slussområdet utställningsbilder

Holländaren

Johannes Herbinius besökte fallen på 1600-talet, och hans berättelse finns dokumenterad.

Lyssna på en ljudberättelse om Johannes Herbinius besök vid fallen på 1600-talet.