Annie Rosenblad: "Vi har stått för uthålligheten"

Att få ett nedlagt pappersbruk i arv kan bli en riktigt lång, arbetsam, men också spännande historia. Annie Rosenblad med familj har sedan de ärvde Fengersfors bruk i slutet av 1980-talet arbetat för att rusta upp det och hitta nya användningsområden. Det gick ju väldigt bra.

no9t quite.jpg

 – Jag är ju väldigt glad över att det har blivit så här med tanke på hur mycket möda vi har lagt ner. Jag är glad för att det kommer till nytta för de som verksamma på bruket och glad för bygden. Man kan säga att vi har gnott ihop. Det är många som har varit engagerade och bidragit, säger ägaren Annie Rosenblad.

Sedan de fick ta över bruket har hon och familjen arbetat målmedvetet för att fylla byggnaderna med nya verksamheter.

Fiskodling och ekobyggande

1986 startades en fiskodling som finns kvar än idag. Tidigt på 90-talet bildade sedan en grupp arkitekter och hantverkare den ekonomiska föreningen Bygghyttan, med bruket som bas.

–  Bygghyttan drev ekologiska byggmässor på bruket långt innan ekologiskt byggande var särskilt känt. De hade även konstnärlig verksamhet tidigt. Det är verkligen många som har dragit sitt strå till stacken, berättar Annie Rosenblad.

Viktigt stöd från offentliga aktörer

Bygghyttan såg också det historiska värdet i bruksanläggningen och tillsammans med ägarna inledde de arbetet med att dokumentera och rusta upp de olika byggnaderna. I början av 2000-talet fick man hjälp av Forsviks bruk med att ta fram en renoveringsplan, och restaureringsarbetena genomförs fortfarande enligt den. Annie Rosenblad menar att stödet från offentliga aktörer; regionen, kommunen och länsstyrelsen, har varit betydelsefullt genom åren.

–  En milstolpe att nämna är också Fyrbodals kommunalförbund, som hade projekt som tittade på kreativa näringar och frågade om vi ville vara med. Upprustningen har löpt parallellt med Not Quites utveckling.

Not Quite etablerar sig

Not Quite etablerades i början av 2000-talet som en plats och ett nätverk för professionella konstnärer, hantverkare och formgivare. De övergivna industrilokalerna gav många möjligheter och är idag en oas av kreativt skapande och företagande.

– Det har gått att engagera människor i bruket. Det är en kreativ plats som får folk att tänka: Åh, det här skulle man kunna göra!

Stort engagemang från många

Annie Rosenblad framhåller att det som har blivit på Fengersfors bruk inte hade blivit till utan allt engagemang från många olika aktörer.

 – Nu börjar jag fatta hur vi har bitit oss fast, och det är inte färdigt än. Det är väl framförallt uthålligheten som har varit det viktiga här. Det vi står för är uthålligheten och när vi nästan kroknat har det alltid varit någon annan som tagit vid.