Samhället växer fram

Samhället Fengersfors växte fram som ett typiskt brukssamhälle,  där bruket drev bostadspolitiken för att se till att ha en stabil försörjning av arbetare. Men när tillverkningen återigen drabbades av nedgång tvingades många lämna orten.

Fengersfors samhälle. årtal okänt. Bild från Vänersborgs museum.

 1960 hade bruket det bästa resultatet på många år, men därefter gick det utför. Tillverkningen i Fengersfors kunde inte hålla jämn takt med andra konkurrerande och mer tekniskt avancerade fabriker och tillverkningsprocesser. Bland annat kom plastbehandlat papper att ersätta oceanpappret.  Våren 1968 beslutade man att lägga ner all produktion. Verksamhetens försattes i likvidation och 260 arbetare stod utan jobb. Många valde att lämna Fengersfors.

Nytt försök med finpapper

Redan året efter nedläggningen tog civilingenjören Karl Johan Enderlein över verksamheten och pappersmaskinerna drogs igång för att tillverka finpappersprodukter. Men det äventyret varade bara i knappt ett decennium innan Fengersfors Bruks Nya AB också gick i konkurs. Bruksbyggnaderna tillhör dock än idag bolaget Enderlein & co som genom arv övergått till familjen Rosenblad.