Papperstillverkningen utvecklas

Med Johan Fenger-Krogh började en ny era för bruket. Bolaget bytte namn till Fengersfors Bruks Aktiebolag och våren 1907 startade pappersproduktionen i nybyggda fabriksbyggnader. 

 

Fengersfors bruk

Brukets specialitet blev så småningom oceanpapper, ett vattentätt papper tillverkat av två lager kraftpapper med ett mellanskikt av asfalt. Företaget blev lyckosamt och kunde bygga för framtiden.

Under Fenger-Kroghs tid ökade brukets kapacitet från några hundra ton till 7000 ton om året och antalet anställda från 80 till drygt 200.

Export världen över

Efter Johan Fenger -Kroghs bortgång 1942 drevs bruket vidare av arvingarna som under efterkrigstiden moderniserade fabrikens maskinpark och började exportera papper över hela världen. Sydafrika, Australien, Indonesien, Holland och Danmark var några av de större kundländerna.

Goda kommunikationer

Leveranserna från bruket gick genom sjöarna Ärr och Ånimmen ner till Vänern och vidare mot Göteborg. Mellan bruket och Ärrsjön byggdes en järnväg som trafikerades från 1925 fram till 1959 medan sjötrafiken avslutades först i början av 1960-talet.