Järnbrukets tid

Skog och forsande vatten präglar landskapet i norra Dalsland. Från 1600-talet började både skogen och vattenkraften tas tillvara för industri. Ett tjugotal järnbruk etablerades, bland andra det som skulle bli Fengersfors bruk.

Fengersfors bruk

Det som skulle bli Fengersfors bruk kom till 1796, när brukspatron Christoffer Sahlin anlade ett manufakturverk vid Knarrbysjöns utlopp och döpte det till Lisefors efter sin hustru. Här tillverkades under nästan hundra år järn, stål och olika verktyg. Mot slutet av 1800-talet blev det kris i branschen och 1881 tog den tredje generationen Sahlin därför steget över till papperstillverkning. Men bolaget drabbades av stora motgångar och bristande lönsamhet. 1901 tvingades Sahlin sälja till sin exportagent Johan-Fenger Krogh.