Sågarna vid Lees stränder
Västra EdVid Lee bruk i Dals-Ed.

Bågljuslampor i brädgården

Lee Bruk

Vy från tiden omkring 1900 över Lee station, Lennartsforsmagasinet, Djupvikssågen, kajen med några skjul och magasin, samt Brackan. Vid denna tid ägdes sågen av konsul Z. Bothner i Fredrikshald, som övertagit driften efter Nielsen och Mathiesen i början av 1890-talet.

En modernitet vid sågen var att man under dagtid erhöll elektricitet i fastigheterna runt sågen, fram till dess att man stoppade maskineriet för dagen vid sextiden på kvällen. Belysningen ute i brädgården bestod av så kallade "bågljuslampor", en stor attraktion på den tiden.

Växelspåren invid kajområdet kommer fram bakom magasinen och ut till stationen, men senare byggdes ett spår längs hela det kaj-parti vi ser. Spår, fast smala och små, gick också ut från sågen. Ett svängde av mot norr och gick ned till kajen bakom magasinet, medan det andra gick ner mot Brackan.

Ur boken Dals-Ed i gamla vykort av  Roland Olsson