Sågarna vid Lees stränder
Västra EdVid Lee bruk i Dals-Ed.

Vy över sågverken

Lee Bruk

År 1905 hade man denna vackra vy över sågverken nere på Lee, samt gården Bällnäs med torpet Björkebacken i gläntan ovantill. De tvenne bostadshusen i bildens vänsterkant stod ursprungligen inne på sågverkstomterna, men flyttades ut till vägen under 1890-talet och tillbyggdes då något. "Lillsågen" därintill uppfördes några år senare än den större "Storsågen" till höger, vilken byggdes i början av 1880-talet.

Sågen tillhörde från början L'Oranges sönner i Fredrikshald, Norge, men verksamheten överläts kring sekelskiftet till Nils Aschehaug, varefter Saugbrugsforeningen köpte den 1910.

Då järnvägen byggdes hit 1878-79 anlades troligen vägen ovanför sågtomterna och samtidigt torde hela sågverksområdet schaktats ut och planerats.

Ur boken Dals-Ed i gamla vykort av  Roland Olsson