Sågarna vid Lees stränder
Västra EdVid Lee bruk i Dals-Ed.

Vattenrännor till Egypten

Lee Bruk

Foto från Lillsågen på Lee, taget på 1890-talet. Man ser förman Ola Olsen, "Brö-Ola kallad, stå till höger och bland de övriga finns flera kända Eds-namn. Här sågades mest props, främst avsedda som gruvstöttor i England, men även bevattningsrännor tillverkades för Egyptens räkning. Virket till dessa hämtades ur propsvirket vid Tingvalla station och en av de många som för hand efter ögonmått högg dessa rännor var August Ågren.

Rörelsen hade startats av Carl L'Orange, som efterträtts av Paul Grenager, vilken sedan sålde det hela till Trävaru AB i Dals-Ed, som bytte ut den tidigare cirkelsågen mot en sågram. En tid prövades en ny, mycket verkningsfull ram från Värmland med ny sågare, vilket dock förde med sig att brädorna sågades krokiga, grannsågen skadades och porslinen i de närmsta bostadshusen höll på att rasa ur köksskåpen!

Ur boken Dals-Ed i gamla vykort av  Roland Olsson