Sågarna vid Lees stränder
Västra EdVid Lee bruk i Dals-Ed.

L'Oranges såg

Lee Bruk

Sågverksområdet på Blännäs marker, omkring 1885. Fotot visar L'Oranges nyanlagda såg. Den "körratt"man ser som en bro till vänster om det virke som lagras där, kom till några år senare.

Sågen drevs av två engelska ånglokomobiler, som fraktats till platsen från en tidigare såg vid Svinesund. Vägen till höger finns med på den karta lantmätare Kruse ritade på 1718 års karta över Ed och var en ridväg till Håbol. På stranden ses två hästekipage och några män som lastar timmer för transport till Örekilsälven.

År 1862 klagade patron Kock över allt sjunktimmer som gick till spillo, men gladdes åt den då nybyggda hjulångaren "Stora Lee, som kunde bogsera virket hit, vilket var en stor tidsvinst.

Ur boken Dals-Ed i gamla vykort av  Roland Olsson