[Obetitlad]

På Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg förvaras arkiven efter Nydqvist och Holm AB (NOHAB) som tillsammans utgör närmare 550 hyllmeter handlingar och levererades under 1982-1992.

Nohab arkiven består av huvudarkivet som utgör en tredjedel av de förvarade arkiven. Övriga delar består av arkiv som följt med vid förvärv av andra företag nämligen Atlas Diesel och Nohab-Eskilstunaverken. Till sist finns också arkivet Nohab med Atlas Diesel som egentligen inte speglar en specifik verksamhet utan innehåller serier som överlappar både Nohabs och Atlas Diesels verksamheter.

 Bland handlingarna finner man traditionella företagshandlingar som räkenskaper och korrespondens men också handlingar som speglar företagets produktion och de anställdas villkor.

Bland de ritningar som ingår i arkiven finner vi stora mängder ritningar över motorer men också detaljritningar till lokomotiv vilket leder oss fram till berättelsen om den så kallade "Ryssordern".

"RYSSORDERN"

 Vid slutet av första världskriget gick produktionen vid Nohab, ett av Trollhättans största företag, på sparlåga, under vissa perioder bedrevs arbetet endast fyra dagar i veckan. I detta besvärliga läge kommer så en beställning på 1000 lok från Sovjetunionen.

Gunnar W Andersson blev både VD och så gott som ensam ägare till företaget i samband med "Ryssordern". Han hade sedan gammalt en handelsfirma i Stockholm och goda kontakter med Ryssland. Med sig in i Nohab förde han beställningar på 230 miljoner kronor varav 7 miljoner i förskott. Produktionen krävde inköp av mer tomtmark och uppförande av ny maskin- och uppsättningsverkstad. Arbetskraftsefterfrågan ökade också - från 1920-1923 steg antalet anställda från 780 till 2153.

För att klara denna för svenska förhållanden mycket stora industriorder krävdes samarbete med många andra företag. Nohab växte ut till en koncern genom förvärven av bland andra Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna (Nohab-Eskilstunaverken), Forsbacka Järnverk och Lidköpings Mekaniska Verkstad. Beställningar lades också ut på en rad svenska och utländska bolag. Lönerna vid Nohab steg, Trollhättan fick ett kraftigt ekonomiskt uppsving och många flyttade dit. Bolaget fick företrädelserätt till ett stort antal lägenheter i staden. Det skrevs mycket i pressen om de ryska kontrollanterna och festerna runt dessa.

1922 annullerades halva lokordern så att den istället gällde 500 lok, och det fick stora konsekvenser för bolaget och Trollhättan. Verksamheten bantades ner, lönerna sjönk och många blev arbetslösa. I oktober 1924 hade antalet anställda minskat till 1100, av vilka de flesta endast hade arbetet tre dagar i veckan.