Nya kommunikationer

Bättre möjligheter att transportera människor och gods blev betydelsefullt för städers framväxt. Inte minst blev det utbyggda järnvägsnätet avgörande.

Bilder från 150 års urbanisering

Exempelvis gynnades de gamla medeltida småstäderna Falköping och Skövde av stambanornas sträckning. En av de första sträckorna var Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg som byggdes under 1850-talet.  

De statliga järnvägarna kompletterades med ett finmaskigt privat järnvägsnät av smalspåriga järnvägar. Järnvägarna knöt samman många äldre städer och samhällen men ledde också till att många helt nya orter växte fram kring stationer och trafikknutar.

Orter som, Gråbo, Nossebro och Kvänum har växt upp tack vare järnvägen.

 

Volvos första bilmodell

Under 1900 talet förändrades relationen mellan stad och landsbygd i grunden. Telefonen möjliggjorde tätare kommunikation och med bilen kunde man pendla mer flexibelt än med tåg.

1960 var Sverige det biltätaste landet i Europa. Biltransporter både bidrog till järnvägarnas nedläggning och gav en tidsfrist för orter där de försvann.

Idag är tiden vi pendlar mer intressant än avståndet. På ett sätt ligger Skövde då närmare Göteborg än Vrångö. Lödöse har på några år åter flyttat närmare Göteborg och Sollebrunn har genom sämre kommunikationer hamnat längre bort.