Många flyttlass har det blivit

Staden är den hållbara lösningen menar vissa. Andra oroas för att samhället dras isär om landsbygden avfolkas. I ett historiskt perspektiv är det en dramatisk folkomflyttning som har skett från 1850 fram till idag.

Att bara säga att människor flyttar från landsbygden till storstaden är att förenkla bilden väldigt mycket. Vi flyttar i alla riktningar men de flesta i Västra Götaland bor idag i en större ort.

Små kommuner långt från Göteborg har haft en minskande folkmängd som nu ökar genom migration. De största städerna och kommunerna ökar stadigt. Den snabbaste ökningen sker runt Göteborg och på landsbygden runt de större orterna.

Göteborg

Unga mellan 20-30 flyttar mest. Den genomsnittlige 21-25 åringen i Västra Götaland flyttar en gång/år.

De orter som växer gör det dels genom inflyttning,och dels för att fler föds än dör i städerna. I orterna med minskande befolkning är det färre som föds än som dör och medelåldern ökar.

I städerna omvandlas före detta industriområden till bostadsområden och kontor. Omvandlingen sker på många orter, inte minst i Göteborg där helt nya stadsdelar växer fram i äldre hamn- och industriområden. Här har Universitet, högskolor och IT-kluster ersatt varvsnäringen. Miljön förändras och de som bodde här tidigare flyttar ut.

Dagens flyttströmmar är ändå små i jämförelse med de under industrialismen.