Berättelser (2 st)

Sortering

Volvoarbetaren Karl Magnusson och Volvobilen PV 444

Om volvoarbetaren Karl Magnusson som vann en Volvo PV 444 och om hur denna bilmodell återskapats senare via teckning och väv.
fram_a.jpg

Om volvoarbetaren David Carlsson

Min far David Carlsson arbetade under många år på Volvo i Skövde bland annat som ritsare.