Prisma Västra Götaland

Stad & Land

Idag är vi mitt inne i en kraftig urbanisering. Storstadsområdena växer, landsbygdskommuner har vikande invånarantal. Det ställer frågor inför framtiden. Samtidigt är omflyttningen blygsam ur ett historiskt perspektiv. Vi har gjort en film på temat…Fortsätt utforska temat i dessa berättelser


Trollhättan

TB-013-001.jpg

Ta i trä!Trollhättans utveckling från liten sågverksamhälle till industristad. Denna berättelse bygger på boken Vid fallen. Om Trollättebygdens historia av Daniel...

Gårdsten, en ung stadsdel med historia

gårdsten lotten.JPG

Gårdsten är en stadsdel i nordöstra Göteborg med ca 10 000 invånare. Stadsdelen planerades och uppfördes under början av 1970-talet....

Industristaden Lidköping

Nya stadens torg Lidköping 1905.jpg

Om Lidköpings spännande utveckling från 1850 fram till idag. Här kan du läsa om några av de mest intressanta företagen,...

På räls: Järnvägen i Sverige

http://www.sockenbilder.se/gnarp/images/Gnarp-a-225.jpg

Järnvägens intåg i Sverige skedde relativt sent, de flesta länder i Europa hade redan ett järnvägsnät runt 1850. I Sverige...

NOHAB-arkiven och "Ryssordern"

Nohab1.jpg

Vid slutet av första världskriget gick produktionen vid Nohab, ett av Trollhättans största företag, på sparlåga, under vissa perioder bedrevs...

Fritidshuset - från enkel stuga till åretruntboende

IMG_1824.jpg

I början av 1900-talet växte en längtan till naturen fram. Idén om den lilla stugan i skogsbrynet föddes, där man...

Lindholmen förr och nu

IMG_4744.JPG

En berättelse om Lindholmen nu och då producerad under prao årskurs 8. Maj 2016

Urbaniseringen - så blev de flesta stadsbor

Kungstorgsvimmel Uddevalla

Staden är den hållbara lösningen menar vissa. Andra oroas för att samhället dras isär om landsbygden avfolkas. I ett historiskt...

Livet och döden i städerna

Sjukrummet K 3, Skövde 1906

Livet i de tidiga industristäderna var hårt. Den allmänna dödligheten var betydligt högre i städerna än på landsbygden. Allra värst...