Prisma Västra Götaland

Stad & Land

Idag är vi mitt inne i en kraftig urbanisering. Storstadsområdena växer, landsbygdskommuner har vikande invånarantal. Det ställer frågor inför framtiden. Samtidigt är omflyttningen blygsam ur ett historiskt perspektiv. Vi har gjort en film på temat…Fortsätt utforska temat i dessa berättelser


Trollhättan

TB-013-001.jpg

Ta i trä!Trollhättans utveckling från liten sågverksamhälle till industristad.

Gårdsten, en ung stadsdel med historia

gårdsten lotten.JPG

Gårdsten är en stadsdel i nordöstra Göteborg med ca 10 000 invånare. Stadsdelen planerades och uppfördes under början av 1970-talet....

Industristaden Lidköping

Nya stadens torg Lidköping 1905.jpg

Om Lidköpings spännande utveckling från 1850 fram till idag. Här kan du läsa om några av de mest intressanta företagen,...

På räls: Järnvägen i Sverige

http://www.sockenbilder.se/gnarp/images/Gnarp-a-225.jpg

Järnvägens intåg i Sverige skedde relativt sent, de flesta länder i Europa hade redan ett järnvägsnät runt 1850. I Sverige...

NOHAB-arkiven och "Ryssordern"

Nohab1.jpg

Vid slutet av första världskriget gick produktionen vid Nohab, ett av Trollhättans största företag, på sparlåga, under vissa perioder bedrevs...

Fritidshuset - från enkel stuga till åretruntboende

IMG_1824.jpg

I början av 1900-talet växte en längtan till naturen fram. Idén om den lilla stugan i skogsbrynet föddes, där man...

Lindholmen förr och nu

IMG_4744.JPG

En berättelse om Lindholmen nu och då producerad under prao årskurs 8. Maj 2016

Urbaniseringen - så blev de flesta stadsbor

Kungstorgsvimmel Uddevalla

Staden är den hållbara lösningen menar vissa. Andra oroas för att samhället dras isär om landsbygden avfolkas. I ett historiskt...

Livet och döden i städerna

Sjukrummet K 3, Skövde 1906

Livet i de tidiga industristäderna var hårt. Den allmänna dödligheten var betydligt högre i städerna än på landsbygden. Allra värst...