Från jordbruk till fabriker

Tomtens torn på Gårda.
Valhallagatan, vy norrut över Mölndalsån och Åvägen.

Denna stadsdel ligger öster om Evenemangsstråket vid Mölndalsån. Eftersom Gårda är plural av gård så säger man exempelvis att en person bor "på Gårda". Före industrisamhället fanns det förutom betesängar flera herrgårdar på Gårda, dessa hette Gubbero, Stora Gårda och Underås. Herrgårdarna har inte bevarats på Gårda, detsamma gäller Underås trädgård som i mitten av 1700-talet skildrades av både Eric Cederbourg och Carl von Linné.

Den första industrin på Gårda var ett tegelbruk som var verksamt 1737 - ca 1820. Det var dock i slutet av 1800-talet som Gårda blev ett utpräglat fabrikssamhälle. Västkustbanan drogs förbi Gårda 1888 och skapade mycket buller. Eftersom området varken var köping, municipalsamhälle eller stad så var byggandet i stort sett oreglerat. Mölndalsån var en viktig transportled, där kol och andra varor transporterades, och denna blev under perioden "Sveriges mest förorenade vattendrag". En stor förorenare var superfosfatfabriken Ceres innan denna brann ned 1932.

Vid sekelskiftet 1900 bodde 6 000 personer på Gårda, av dessa arbetade en tredjedel på Gårdas olika industrier. För industrierna på Gårda utgjorde första världskriget en höjdpunkt och de sista stora nyetableringarna skedde under denna tid. Gårda blev municipalsamhälle 1900 och en del av Göteborgs stad då Örgryte landskommun införlivades i staden 1922.

Upptäck mer

Göteborgs Remfabrik

Göteborgs Remfabrik