Tonfiskare och Lilla Milano - Om kulturarv med både rötter och fötter
gårdsten lotten.JPGPICT0069.JPGStorgatan 1872.JPGVidkärrs barnhem på 1940-50-taleti proggens spår.jpgnumrerade kranar fd Götaverken mindre.jpggasklockan.jpgRemfabriken på Gårdaitalienska kolonin 1948.jpgIMG_4744.JPGP5120230.JPGDSC_0002.JPG

Tonfiskare och Lilla Milano

Gamlestaden.jpg

Bostadsbrist är ett återkommande tema under industrisamhället. Industriernas behov av arbetskraft skapar även behov av bostäder.  När SKF under 1900-talet expanderade i Gamlestaden följde även olika bostadssatsningar. Inflyttade människor skapade nya gemenskaper i nya kvarter. Idag planeras för nya verksamheter i SKF’s klassiska fabriksbyggnad. I kvarteret Makrillen tvärs över gatan ska det byggas nya bostäder.