Vidkärrs barnhem
gårdsten lotten.JPGPICT0069.JPGStorgatan 1872.JPGVidkärrs barnhem på 1940-50-taleti proggens spår.jpgnumrerade kranar fd Götaverken mindre.jpggasklockan.jpgRemfabriken på Gårdaitalienska kolonin 1948.jpgIMG_4744.JPGP5120230.JPGDSC_0002.JPG

Ett funktionellt barnhem?

Vidkärrs barnhem
Vidkärrs barnhem

Vidkärr stod för en ny funktionell hantering av de barn som hamnade där, med det allra senaste och moderna i inredning. Det planerades som ett upptagningshem där inga barn skulle vara kvar längre än ett år. De flesta barn var där en kortare tid, men ett stort antal blev kvar där en längre tid. Många skickades till fosterhem, kom tillbaka till Vidkärr och skickades iväg igen.

Barnhemmet hade egen sjukavdelning med anställda sjuksköterskor och läkare. Där fanns också ett centralkök som lagade mat till personal och barn. Till och från fanns också en egen skola, en barack som senare byggdes till. Antalet anställda varierade under åren från ett fyrtiotal till – som mest – ett hundratal.

Det förekom många studiebesök på Vidkärr – det ansågs inom barnomsorgen vara ett modernt barnhem med nya metoder att bedriva verksamhet med.  Men tiden gick ifrån tanken om stora funktionella barnhem. Vidkärr blev omodernt och barnhem blev omoderna. Vidkärrs barnhem slog igen paviljong för paviljong för att slutligen stänga helt 1976.