Hammarkullekarnevalen
gårdsten lotten.JPGPICT0069.JPGStorgatan 1872.JPGVidkärrs barnhem på 1940-50-taleti proggens spår.jpgnumrerade kranar fd Götaverken mindre.jpggasklockan.jpgRemfabriken på Gårdaitalienska kolonin 1948.jpgIMG_4744.JPGP5120230.JPGDSC_0002.JPG

Karnevalen

Hammarkullen1
Affisch

Karnevalstraditionen går tillbaka till förkristen tid. Karneval kommer av ”carnal” som betyder sinnlig eller köttslig. Det syftar på perioden före den kristna fastan då det var förbjudet att äta kött. Den medeltida karnevalen var organiserad efter skrattets princip och livet som fest. En motreaktion till den dåtida formaliserade rituella teatern, skriver Michail Bachtin i ”Rabelais och skrattets historia”[1].

Karnevalen kom till Amerika via Spanien och Portugal. På den nya kontinenten förändrades festen. Indianernas traditioner och världsåskådning påverkade de kulturella uttrycken. Senare kom även slavarna från Afrika att utöva ett starkt inflytande.

Men inte heller den latinamerikanska karnevalen är något enhetligt. Det finns stora skillnader mellan karnevalerna i de olika länderna. I Hammarkullen kan man uppleva ett unikt urval av många olika karnevalstraditioner.

-----------------------------------------------------------------

[1] Bachtin M. 2007. Rabelais och skrattets historia. Bokförlaget Anthropos. Riga.

Upptäck mer

Affisch

Hammarkullekarnevalen

De första 40 åren

ABF Förlag

[Obetitlad]

The Carnival of Hammarkullen

Karnevalen i Hammarkullen