Klockan är slagen
gårdsten lotten.JPGPICT0069.JPGStorgatan 1872.JPGVidkärrs barnhem på 1940-50-taleti proggens spår.jpgnumrerade kranar fd Götaverken mindre.jpggasklockan.jpgRemfabriken på Gårdaitalienska kolonin 1948.jpgIMG_4744.JPGP5120230.JPGDSC_0002.JPG

Nya Gasklockan: på utmätt tid

Gasklockan

Den Nya Gasklockan är en torrgasklocka, har en betongsockel på 3 m höjd och resten är byggt av stålplåt. Totalhöjden är 86 m men det finns röster som påstår att den är några meter lägre. Kanske beror det på hur den mäts. Diametern är 46 meter och klockan är noga räknat en 20-hörning. Klockan levererades av Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg i Mainz, Tyskland och Götaverken fungerade som underleverantör. När den var färdig blev den Göteborgs högsta byggnad. Tomten, som ägs av Göteborgs Energi, omfattar 20 000 m2.

 

Gasklockan

En stor del av hushållen i Göteborg drev sina spisar med gas från Gasklockan och betalade med polletter i en gasmätare i köket. Systemet avskaffades 1972. Med moderniseringen av energisystemet förlorade stenkolsgasen sin viktiga roll och från 1993 ersattes den alltmer av naturgas. I Gasklockan upphörde produktionen samma år och klockan har stått overksam sedan dess. Det har diskuterats vad den skulle kunna användas till, och Byggnadsnämnden har själv beskrivit den som ”ett viktigt inslag i stadsbilden (med) ett högt industrihistoriskt värde”. Trots detta, samt att en bevarandeplan för Gasklockan och dess omgivning upprättades, beslöt Byggnadsnämnden i april 2013 att Gasklockan ska rivas. Månaden efter beslutet, i maj 2013, hoppade några entusiaster fallskärm från gasklockans topp. Kanske undrade de för vem klockan nu ska klämta?