Proggen och staden, Göteborg
gårdsten lotten.JPGPICT0069.JPGStorgatan 1872.JPGVidkärrs barnhem på 1940-50-taleti proggens spår.jpgnumrerade kranar fd Götaverken mindre.jpggasklockan.jpgRemfabriken på Gårdaitalienska kolonin 1948.jpgIMG_4744.JPGP5120230.JPGDSC_0002.JPG

Sprängkullen

Tidens rörelse - Proggen i Göteborg
Tidens rörelse - Proggen i Göteborg
Tidens rörelse - Proggen i Göteborg
Tidens rörelse - Proggen i Göteborg

Proggen var en musikrörelse som organiserades genom ett stort antal lokala ideella föreningar ute i landet, i så kallade musikforum. Ett musikforum var Sprängkullen i Göteborg (1974). Musikforumen arrangerade spelningar för grupper och musiker inom proggrörelsen.

Sprängkullen var basen för kampen om Kungstorget. Många som var aktiva i proggrörelsen var även aktiva i rörelsen för att rädda Haga. Detta dels för att Sprängkullen låg där.

SPRÄNGKULLEN var allaktivitetshus under åren 1974-1986. Byggnaden var ursprungligen Walhalls bryggeri 1890, 1910 övertogs verksamheten av Pripp & Lyckholm. 1930 inköptes fastighetena av Stibergs Konservfabriks AB. i slutet av 1990-talet revs huset. 

Proggen i Göteborg är kanske mest känd genom skivbolaget Nacksving med rockgrupper som Nationalteatern, Nynningen och Motvind. Grupperna hade ibland texter med skarp kritik mot USA och Vietnamkriget, liksom mot kapitalismen och var starkt influerade av vänsterörelsen 1968. Göteborgska politiker kritiserades för sina beslut att riva stadsdelar och lägga ner varven. Progglåtar som Rivningsrök och Ta tillbaka Hagahuset uttryckte något av det i sina sångtexter.