Prisma Västra Götaland

Katrinefors bruk i Mariestad – 250 år av papperstillverkning

Katrinefors, Sulfitkokeriet med syratornet, 1950-tal.jpg

Berättelsen om ett pappersbruk med anor från 1700-talet.

Denna text är ett redigerat utdrag från Peter Nordbys bok Ett västsvenskt kulturarv – de enskilda arkiven i Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg (2017). I boken presenteras arkiv från den privata sektorn som förvaras på Landsarkivet i Göteborg, tillsammans med en historik över näringar och andra verksamheter i Västsverige de senaste 200 åren.