Katrinefors bruk i Mariestad

Mariestadsköpmannen Anders Rodin fick på 1700-talet privilegier att använda fallen i Tidan till att bedriva manufakturrörelse. Rodins privilegium gällde ett pappersbruk som så småningom fick namnet Katrinefors efter hustruns namn Anna Catrina. Katrinefors blev med tiden Skaraborgs enda större pappersbruk.

Som alla tidiga pappersbruk utgick man vid tillverkningen av papper från textillump. Råvarubrist uppstod rätt omgående och vid mitten av 1800-talet användes istället råghalm (kokad till massa) som råvara, men det gick inte att få tillräcklig lönsamhet utan bruket gick i konkurs 1869 och utbjöds till försäljning.