Katrinefors bruk i Mariestad

1800-talets sista år präglades av Katrinefors produktionstekniska uppbyggnad, och de därpå följande dryga 20 åren av stora skogsförvärv. I takt med den ökande produktionen steg nämligen behovet av massaved. Den mer närliggande skogen var mot slutet av 1800-talet utsatt för hård avverkning. Katrinefors gjorde därför stora uppköp av skogsområden i Värmland och Örebro län.

Den nya sulfitfabriken stod färdig 1915. Samma år byggdes både pappersbruket och ångcentralen om. Sedan sulfitfabriken kommit igång lönade sig inte längre tillverkningen av halmpapper, som lades ner 1918.