Katrinefors bruk i Mariestad

Det stora arkivet efter Katrinefors bruk och dess dotterbolag förvaras idag på Landsarkivet i Göteborg. Materialet sträcker sig huvudsakligen över perioden cirka 1870–1970.

Katrinefors bruks arkiv omfattar över 500 hyllmeter, med en stor variation av handlingar. Exempelvis finns styrelseprotokoll från nästan hela 100-årsperioden, mycket omfattande serier av korrespondens, tämligen heltäckande räkenskaper, flera intressanta statistikserier, fotografier samt en rad olika ämnesordnade serier. Landsarkivet förvarar även arkivet efter AB Tidan, bolaget bakom unica-produkterna. 

 

Denna länk leder till en digital arkivförteckning för Katrinefors bruks arkiv: https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Katrinefors&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=2&postid=Arkis+873B2E91-77A1-11D5-A6F2-0002440207BB&tab=post&FacettState=undefined%3Ac%7C#tab