Katrinefors bruk i Mariestad

Konkurrensen på pappersmarknaden under mellankrigstiden blev svår för bruket och problemen med vikande efterfrågan fortsatte under andra världskriget. Några år in på 1940-talet startades ett antal nya produktionsområden, i syfte att komma undan papperstillverkningens starka konjunkturberoende.

Bland de nya produkterna var cellulosavadd, hushållspapper och byggnadspapp. 1944 anlades en wallboardfabrik och ett antal företag köptes upp, bland andra AB Nol-Tingstad och AB Industripapp med E. J. Jonssons Pappers AB i Göteborg (se nedan).

Ett par år senare totalförstördes fabriksområdet av två bränder. Återuppbyggnaden startades omgående och gav en modern produktionsapparat, men av den ursprungliga anläggningen finns inte längre några spår kvar.