1969 köptes större delen av Katrinefors bruk av Kooperativa Förbundet (KF) och blev med det ett av tre KF-ägda pappersbruk i Fiskebykoncernen. De andra två var östgötabruken Fiskeby och Skärblacka.

Koncernens intresse för bruket var att komma åt tillverkningen av vågig wellpapp och mjukpapper. Den närmaste tiden efter uppköpet blev också en tid präglad av mjukpapperstillverkning. Satsningen medförde att en ny anläggning uppfördes i Mariestad.

Under senare hälften av 1980-talet utsattes Katrinefors för den genomgripande omstrukturering som rörde hela branschen. I slutet av 1950-talet ägdes de drygt 130 pappersbruken i landet av 78 olika företag. 30 år senare fanns drygt 70 fabriker kvar som ägdes av 21 företag eller koncerner.

1986 såldes Katrinefors och Skärblacka till Holmen i Norrköping och blev året därpå en del av MoDo-sfären. Redan följande år var dock bruket igen till salu och köptes 1989 av det finska företaget Metsä-Särla OY (numera Metsä-Tissue).