Katrinefors bruk i Mariestad

Grundaren av Jönköpings Tändsticksfabrik och Munksjö Pappersbruk, Johan Edvard Lundström, köpte Katrinefors och återupptog driften 1872. Samma år omvandlades bruket till aktiebolag. Lönsamheten infann sig dock inte och en grupp aktieägare i Jönköping tog över. De goda papperspriserna mot slutet av 1870-talet räddade företaget.

Problemen återkom dock, bristen på kapital var alarmerande, och i början av 1880-talet agerade företagets revisorer med bland annat krav på att disponenten skulle vara hemmahörande i Mariestad. Styrelsen gick slutligen med på detta och en av revisorerna, Gustaf Grevilli, blev ny disponent och huvudägare.

Grevilli inledde flera satsningar, man investerade bland annat i två nya pappersmaskiner, ett nytt kokhus och nya turbiner. En sulfitfabrik anlades, för att ge jämnare papperskvalitet. Detta skapade dock en flaskhals i energitillförseln, vilket ledde till inköp av fallen i Tidan och medverkan i bildandet av Gullspångs och Munkfors Kraft AB.

Av stor betydelse var också att man lärde sig tillverka blått halmpapper, vilket användes som etikettpapper till framförallt tändsticksaskar. En av storkunderna blev förstås Jönköpings Tändsticksfabrik. 1890 utgjorde det blå tändstickspappret nästan 90 procent av hela produktionen vid Katrinefors.