Proggen och staden, Göteborg
gårdsten lotten.JPGPICT0069.JPGStorgatan 1872.JPGVidkärrs barnhem på 1940-50-taleti proggens spår.jpgnumrerade kranar fd Götaverken mindre.jpggasklockan.jpgRemfabriken på Gårdaitalienska kolonin 1948.jpgIMG_4744.JPGP5120230.JPGDSC_0002.JPG

Kampen om Kungstorget

Tidens rörelse - Proggen i Göteborg
Tidens rörelse - Proggen i Göteborg

När man på 70-talet tänkte bygga garage under Kungstorget blev opinionsstormen så stark att förslaget inte kunde genomföras. Det var en veckolång ockupation i november 1976, av ett stort antal miljöaktivister som motsatte sig det parkeringsgarage som skulle byggas under torget- på stadens äldsta torghandelsplats.

Demonstranter belägrade torget – till dem som kraftigt motsatte sig garagebygget och eldade demonstranterna hörde bl.a. skådespelaren Sven Wollter.

En del elever – med och utan lärare - från Chalmers och från universitetets humanistiska institutioner förlade sina lektioner till torget och listorna på de uppsatta byggplanken fylldes med namn. Det berättas att när grävskoporna körde fram mot demonstranterna, stannade den första av dem, föraren stängde av motorn, hoppade ur förarhytten och sällade sig till demonstranterna och grävskopan blockerade vägen för de andra arbetsfordonen.
Slutligen gav politikerna med sig och stoppade dessa planer.