Proggen och staden, Göteborg
gårdsten lotten.JPGPICT0069.JPGStorgatan 1872.JPGVidkärrs barnhem på 1940-50-taleti proggens spår.jpgnumrerade kranar fd Götaverken mindre.jpggasklockan.jpgRemfabriken på Gårdaitalienska kolonin 1948.jpgIMG_4744.JPGP5120230.JPGDSC_0002.JPG

Stadssaneringar bland annat Haga

Tidens rörelse - Proggen i Göteborg

Musikrörelsen växte i egentlig mening fram i spåren av saneringar av gamla arbetarstadsdelar, genomförda eller planerade. Stadsomvandlingarna höll på att ändra stadslandskapet, men samtidigt skapades i stadsförändringens olika faser även tillfällen för billigare tillfällighetsboende och alternativa boendeformer för yngre och nyinflyttade.

Stadsfrågor engagerade därför att man tog bort det mest typiska: landshövdingehusen, varven, hamnarna.

När Masthugget, Annedal, Landala och andra stadsdelar redan var sanerade i början av 1970-talet, fanns bara det centrala Haga kvar att kämpa om. Olskroken fanns ju också, men det var lite för långt från centrum för att locka aktivisterna.