Storgatan i Göteborg
gårdsten lotten.JPGPICT0069.JPGStorgatan 1872.JPGVidkärrs barnhem på 1940-50-taleti proggens spår.jpgnumrerade kranar fd Götaverken mindre.jpggasklockan.jpgRemfabriken på Gårdaitalienska kolonin 1948.jpgIMG_4744.JPGP5120230.JPGDSC_0002.JPG

Landerierna

Landerierna i Göteborg

De första 200 åren i stadens historia utnyttjades Vasastadens och Lorensbergs mark som betesmark eller arrenderades ut som landerier till enskilda borgare som drev jordbruk. Det betydde att kronan redan under 1600-talet överlät till staden marken utanför vallgraven för odling och boskapsskötsel. Marken fick arrenderas av borgare och det blev en hel del spekulationer kring det. Landerijorden var en bred markremsa som sträckte sig från Stigbergstorget i väster till Lärje i öster, inte mindre än 1400 hektar.