Storgatan i Göteborg
gårdsten lotten.JPGPICT0069.JPGStorgatan 1872.JPGVidkärrs barnhem på 1940-50-taleti proggens spår.jpgnumrerade kranar fd Götaverken mindre.jpggasklockan.jpgRemfabriken på Gårdaitalienska kolonin 1948.jpgIMG_4744.JPGP5120230.JPGDSC_0002.JPG

Stenstaden utanför Vallgraven

Storgatan 1872

1866 års plan förutsatte att all befintlig bebyggelse, även de relativt nya villorna skulle rivas. Nya områden med villor föreslogs därför utanför stenhuskvarteren i söder och öster. Utbyggnaden genomfördes 1868–1905 och vid sekelskiftet hade området omkring 10 000 invånare.

År 1872 är en del av Storgatan bebyggd med stenhus, men den östra delen mellan Vasagatan (på kartan kallad Stora Allée gatan) och Nya Allén har kvar enskilda villor och kåkar som kan vara kopplade till landerierna.

Under 1880-talet lades det fram förslag till systematisering av gatunamnen för att underlätta orienteringen. Förslaget var att Storgatan skulle döpas om till Berzeliigatan, Götabergsgatan till Aschebergsgatan, Öfra Magasinsgatan till Engelbrektsgatan och så vidare. Namnen kom från Sveriges allmänna historia, liksom från Göteborgs egen. Omdöpningen skedde inte, men nya gator tillkom så småningom som fick dessa namn.