Prisma Västra Götaland

Wargön – brukskoncern, smältverk och mycket annat

Wargön arbetsbilder, C60-1, F17Z-2.jpg

Brukskoncernen Wargön utanför Vänersborg var under 1800- och 1900-talen en av traktens stora arbetsgivare.

Denna historik om Wargön har hämtats ur boken Ett
västsvenskt kulturarv – de enskilda arkiven i Riksarkivet Landsarkivet i
Göteborg
, skriven av Peter Nordby, Landsarkivet i göteborg.

Bilderna är hämtade ur Wargön AB:s arkiv.