Wargön

Wargön var ett av landets mest fusionsbenägna företag. Från 1912 till 1920 ökade bolagets aktiekapital från 2 till 65 miljoner kr. Så länge priserna på koncernens produkter steg, som under krigsåren, var allt gott och väl. Men då konjunkturen vände neråt blev riskerna med en för stor kostnadskostym påtagliga. Bolaget hade expanderat då kostnadsläget var som högst, och när 1920-talskrisen kom föll aktien. De stora krediterna blev en tung belastning och rörelsen kraschade.

Mot slutet av 1920-talet inköptes Trollhättans Elektriska Masugns AB.