Wargön

Under 1930- och 1940-talen var koncernens finansiella ställning väl konsoliderad, men det fanns problem bland annat med ojämn vattentillgång och hämmad stenkolsimport på grund av avspärrningarna under kriget.

Ytterligare problem var att manganimporten från Latinamerika, som inletts under mellankrigstiden, upphörde och man fick återuppta driften av tidigare nedlagda gruvor.

Dessutom var arbetskraftsbristen vid krigsslutet påtaglig. Koncernen hade då vid sidan av smältverken i Wargön och Trollhättan även en anläggning i Porjus i Norrbotten.