På Landsarkivet i Göteborg förvaras idag det stora arkivet – eller rättare sagt arkiven, i plural – från Wargöns bruk. Den stora koncernen har lämnat efter sig arkiv från flera olika företag och huvudarkivet från Wargöns bruk är det största.

Wargöns AB:s arkiv omfattar sammanlagt 800 hyllmeter med handlingar från 1870-talet fram till 1969. Arkivet är jämförelsevis heltäckande, bland annat finns styrelseprotokoll från 1874 till 1962, en mycket omfattande korrespondensserie (över 4000 volymer!), tämligen heltäckande räkenskapsserier, en stor ritningssamling samt en lång rad ämnesordnade serier.

En arkivförteckning till Wargön AB:s arkiv hittar du genom att söka i Nationell Arkivdatabas (sok.riksarkivet.se/nad).

Bland de över 30 underarkiven till Wargön (med arkivnummer C 60), kan bland andra nämnas: Trollhättans Elektriska Masugn, AB Porjus Järnverk, Trollhättans Elektrothermiska AB, gårdsarkivet från Rånnums säteri och andra gårdsarkiv, arkiv från ett flertal gruvbolag och arkivrester från flera bruk.