Wargön

Utnyttjandet av fallen vid Vargön, sydost om Vänersborg där Vänern övergår i Göta älv, har gamla rötter. Den för det svenska kanal- och järnvägsnätet så betydelsefulle Nils Ericsson spelade en tidig roll då han på 1840-talet köpte Rånnums säteri i trakten och lät anlägga ett cementbruk där. 1869 startade familjeföretaget Wargöns Fabriksbolag med anläggandet av ett träsliperi för framställning av mekanisk massa.

Fyra år senare, i en tid då massapriserna föll, vidareförädlades i regi av Nils Ericssons båda söner Werner och Carl, verksamheten till pappersbruk. 1874 omvandlades familjeföretaget till Wargöns AB som köpte hela egendomen. Senare under 1800-talet tillkom en natronfabrik och en sulfitfabrik. Wargön producerade tidningspapper som till största delen exporterades till England.