Wargön

1917 brann pappersbruket, men byggdes omgående upp igen. 1920 arbetade inte mindre än 6 700 personer i koncernen. Branden gjorde att man inte kunde utnyttja de goda konjunkturerna under krigsåren – det nya pappersbruket och smältverket stod inte klara innan 1920-talskrisen bröt ut.

Koncernen hade 1920 växt till att också innefatta ett antal järnbruk. Råvaror till smältverket och pappersbruket kunde hämtas från egna gruvor och skogstillgångar. Koncernen köpte Strömman & Larssons lådfabrik i Göteborg.

Wargön blev således en av de större skogskoncernerna i Sydsverige och aktör även på marknader för järnprodukter.