Arvet efter Nohab

Nya industrier på gammal plats

1991 flyttade de sista resterna av turbintillverkning ifrån NOHAB-området till Kvaerners anläggning i Kristinehamn.

1999 upphörde Wärtsilä Diesels produktion av nya motorer, verksamheten flyttades till Zwolle i Holland.

1998 bildade Trollhätteregionens ledande aktörer en organisation, Stiftelsen Innovatum, för utveckling av innovationssystemet i regionen. I samarbete med Högskolan Trollhättan Uddevalla och Film i Väst, har en mötesplats för utveckling av verkstads- och upplevelseindustri skapats.

 

NOHAB

Nohabs betydelse för Trollhättans industriella utveckling

Nohabs betydelse för Trollhättans industriella utveckling kan knappast överskattas och ryssordern utgjorde ett viktigt förändringsskede i företagets historia. Det var i hög utsträckning förhållandena efter ryssordern, den påföljande krisen, som ledde fram till den militära inriktningen, samarbetet med Bofors och bildandet av Flygmotor och Saab. 

Man kan säga att Nohab utgör basen för den industriella struktur som så starkt dominerat Trollhättans historia under 1900-talet och fortfarande har en mycket stark ställning. Volvo Aero och Saab har ju i sin tur sålt, avknoppat och avskiljt verksamheter som givit upphov till en rad nya företag i Trollhättan vilka på så sätt också har sitt ursprung i Nohab. Bortsett från Trollhättans stad och Västra Götalandsregionen så är alla av de tio största arbetsgivarna i Trollhättan kopplade till Saab eller Volvo Aero. Man kan utifrån detta konstruera ett familjeträd, industrifamiljen Nohab, där kontinuiteten och utvecklingen av Trollhättans industri tydliggörs, se figur.

Trots industriella trender, skiftande konjunkturer, nya ägare och namn samt utvecklade verksamheter går det att genom Saab och Volvo Aero att spåra alla stora industriföretag i dagens Trollhättan tillbaka till Nohab.