Kristider och återhämtning

NOHAB

Bofors, flygplansmotorer, traktorer och bussar

Under den långa krisen efter ryssorden inledde NOHAB ett samarbete med Bofors, vilket ledde till att Bofors 1936 köpte hela NOHAB.

1930 tecknade NOHAB ett avtal med staten där man förband sig att bilda ett dotterbolag, NOHAB Flygmotorfabrik AB för att bygga flygplansmotorer. Detta bolag slöt sedan ett avtal med The Bristol Aeroplane Co i England för att licenstillverka bolagets Bristol Jupiter-motorn. Den nya fabriken etablerades på Stallbackaområdet och levererade sin första flygmotor i mars 1933.

Eftersom staten också ville starta en hel flygplanstillverkning bildades Svenska aeroplan AB (SAAB), vilket var ett samarbete mellan NOHAB och AB Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping. Denna verksamhet förlades på det nya industriområdet Stallbacka, dit även flygmotortillverkningen flyttade. 

På 1930-talet testades också tillverkning av traktorer och bussar, dock utan större framgång.

1931 fick NOHAB en omfattande järnvägsorder till Persien, och två år senare skrev man tillsammans med en dansk firma kontrakt med den persiska staten. Danskarna skulle leverera själva järnvägen och NOHAB det rullande materialet. Shahen skulle ha en egen vagn vars stomme NOHAB tillverkade och som Nordiska Kompaniet i Stockholm inredde.

 

NOHAB

Vapenproduktion och bilar

Under början på 1940-talet var det vapenproduktion som dominerade på NOHAB. 

1941 köptes flygmotortillverkningen av Volvo och blev Volvo Flygmotor, senare under namnet Volvo Aero. Numera ägt av GKN Aerospace.

1943, mitt under andra världskriget, beställde Hollands exilregering 50 lok från NOHAB. Ordern inledde övergången från krigsproduktion till civil produktion på NOHAB. 1945 hade NOHAB 1590 anställda.

När kriget var över och behovet av att bygga flygplan kunde täckas i Linköping, började SAAB-fabriken i Trollhättan att bygga bilar, vilket kom att bli den största enskilda industriella verksamheten i staden. 1947 visas den första prototypen av en SAAB. Samma år firade NOHAB sitt 100-års-jubileum.

Vid sidan om krigsmaterielproduktionen under kriget, byggde NOHAB också turbiner till kraftverken i Porjus, Sillre och Torpshammar. Hemma i Trollhättan levererade man turbinerna till det nya kraftverket vid Håjum.

Upptäck mer

Axel Johansson ”lubben” och vattenhinken

Axel Johansson ”lubben” och vattenhinken

Tännkula och sportbilen

Tännkula och sportbilen