Från liten mekanisk verkstad till storindustri

NOHAB

Trollhättan blev ett namn på världskartan

Hösten 1847 köpte Antenor Nydqvist, Johan Magnus Lidström och Carl Olof Holm ett landområde av Nya Trollhätte Kanalbolag och grundade Trollhättans Mekaniska Verkstad i Trollhättan. Namnet ändrades senare till Nydqvist & Holm AB, vars insatser gjorde att Trollhättan blev ett namn på världskartan. Valet av Trollhättan som etableringsort berodde i mycket på tillgången till vattenkraft och goda transportmöjligheter. Specialiteten för företaget var inledningsvis vattenturbiner som nyligen var introducerad i landet.

1848, 1 år efter starten av företaget, erhölls första ordern på en vattenturbin.

 

NOHAB

Nydqvist och Holm driver företaget vidare

Under 1850-talet började Nydqvist & Holm bygga ångmaskiner, bl.a. i form av lokomobiler och järnvägsvagnar.

1850 avlider Lidström och det är nu Nydqvist och Holm som driver företaget vidare. 1857 hade Nydqvist & Holm 57 anställda.

 

 

NOHAB

Tillverkningen av lokomotiv startar

1865 bygger Nydqvist & Holm sitt första ånglok. Det fick namnet Trollhättan och var beställt till den nybyggda Uddevalla-Vänerborg-Herrljunga järnväg.

1867 blev Antenor Nydqvist ensam ägare till företaget då han köpte Carl Olof Holms resterande andel, då denne inte ville satsa på loktillverkning. Holm kom istället att bli en ledande person inom Trollhättans kommun.

 

NOHAB

Det hundrade loket

I början av 1870-talet hade Nydqvist & Holm 179 anställda. 1877 kom järnvägen till Trollhättan genom byggandet av Bergslagernas Järnväg. På detta sätt underlättades transporterna till och från Trollhättan.

Året efter, på Parisutställningen 1878, fick ett av Nydqvist & Holms lok silvermedalj och samma år byggde NOHAB också sitt hundrade lok.

 

NOHAB

Expansion till den östra sidan av kanalen

Under 1880-talet ökade tillverkningen vid Nydqvist & Holm i rask takt, från 1884 till 1894 tillverkades 200 lok och det totala tillverkningsvärdet fördubblades.

På 1890-talet var området på västra sidan om kanalen fullbebyggt och man började expandera på östra sidan. Huvuddelen av tillverkningen skedde dock fortfarande på västra sidan. Loktillverkningen svarade då för 89 % av företagets produktion.

1893-94 byggdes Nydqvist & Holms egen järnväg, med en svängbar järnvägsbro över kanalen. Järnvägen gick från verkstaden till Trollhättans station. Nydqvist och Holm hade 633 anställda 1895, och två år senare hade man tillverkat 500 lok.