Rekordår och nedläggning

NOHAB

GM-lok

Under 1950- och 1960- talet tillverkades dieselelektriska GM-lok. NOHABs GM-loken exporterades till flera olika länder, exempelvis Danmark, Norge och Ungern. 

1953 producerades det sista ångloket på NOHAB, då hade företaget sammanlagt byggt 2300 ång- och ellok.

 

 

Reklam

NOHAB tog fram reklamfilmer för att visa på sin breda verksamhet. Här ovan finns en reklamfilm där man visar på sitt breda sortiment. Här framhålls allt från snabba persontransportslok till lok tillverkade för tung godstransport.

Klippet innehåller exporterade lok i drift i Danmark och i Bergen i Norge. Vidare visas bland annat lok som används för persontransport till Stockholm och NOHAB:s tunga godslok i drift på Malmbanan.

NOHAB

 

Lönsamhetsproblem, nedläggning och uppstyckning

På 1970-talet fick NOHAB problem med lönsamheten. 

1979 skiljdes diselmotortillverkningen från NOHAB. Ett nytt bolag bildades, NOHAB Diesel AB, som till största delen ägdes av det finska företaget Wärtsilä.

1981 avskiljdes tryckpresstillverkningen från NOHAB till ett nybildat företag, GMA-NOHAB Printing AB. Även turbintillverkningen började vi denna tid skiljas från NOHAB. Inledningsvis bildades ett gemensamt företag tillsammans med det finska företaget Tampella AB., under namnet NOHAB Tampella AB. Denna lösning blev dock kortvarig och 1981 köpte Kvearner Turbin AB delar av NOHABs turbinverksamhet, konstruktion och försäljning, och 1986 förvärvades de återstående delarna.

1981 överförs NOHABs loktillverkning till ett nytt bolag, Kalmar NOHAB AB. Efter några år flyttade hela lokverksamheten till Kalmar.

1985 övertar Wärtsilä samtliga aktier i NOHAB Diesel AB

1986 lades resterna av det gamla företaget AB BOFORS-NOHAB ner. Några olika verksamheter drevs vidare av personalägda företag, såsom gjuteriet, smedjan och en mekanisk verkstad. Av dessa återstår 2003 endast den mekaniska verkstaden, Nohab Industri AB.

 

NOHAB

Tryckpressar, turbiner och hundra år av loktillverkning

Under senare tid har NOHAB tillverkat gränsletruckar, portalkranar, tryckpressar (idag MANROLAND), slingstyrda truckar m.m.

I början på 1960-talet levererade också NOHAB, i samarbete med ASEA, delar till det svenska kärnkraftsprogrammet. Man producerade också stora turbiner till kraftverk i USA.

NOHAB tillverkade också militär material för Bofors, i huvudsak lavetter till luftvärnspjäser och Stridsvagn S.