Vidkärrs barnhem
gårdsten lotten.JPGPICT0069.JPGStorgatan 1872.JPGVidkärrs barnhem på 1940-50-taleti proggens spår.jpgnumrerade kranar fd Götaverken mindre.jpggasklockan.jpgRemfabriken på Gårdaitalienska kolonin 1948.jpgIMG_4744.JPGP5120230.JPGDSC_0002.JPG

Byggnaderna

Vidkärrs barnhem
Vidkärrs barnhem

Arkitekten Erik Friberger

Erik Friberger ritade Vidkärrs barnhem. Han var stadsplanearkitekt i Göteborg 1921 – 27 och länsarkitekt i Göteborgs, Bohus och Hallands län 1927 -1954. Friberger var anhängare av tidens funktionalistiska tänkande och det präglade hans sätt att planera både bostäder och institutioner. Han är mest känd för de bostäder han ritade. En av hans idéer var att varje person skulle ha rätt till ett eget utrymme på minst 15 kvm. Detta blev dock inte fallet för barnen på Vidkärrs barnhem, de låg tillsammans i sovsalar som var c:a 16 kvm stora.